Premie

Premie

 • De premie is eenmalig en beperkt
 • tot 1 premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen
 • en tot 1 premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.

Procedure

U kunt deze premie aanvragen

 • nadat de werken zijn uitgevoerd
 • binnen de 3 maanden na indienstname, bij aanmelding van de installatie

Bedrag

 • Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag.
 • Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.
 • Of een woning al dan niet op het distributienetwerk aangesloten is met 'uitsluitend nachttarief', heeft geen invloed op onderstaande bedragen.
 • De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (dus niet het vermogen van de omvormer).
 • In 2021 bedraagt de premie 300 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
 • In 2022 zal de premie 225 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 112,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.125 euro.
 • In 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro.
 • In 2024 zal de premie 75 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 375 euro.

Enkele voorbeelden: Stel u neemt in 2021 een nieuwe installatie in dienst:

 • 12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 300 euro = 1152 euro.
 • 18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 1,40 x 150 euro = 1410 euro.
 • 34 panelen van 290 Wp, samen goed voor een vermogen van 9,86 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 2 x 150 euro = 1500 euro.

Gezien bovenstaande info regelmatig wijzigd, verwijzen wij graag naar de website v/d overheid,

hier vindt u steeds de geactualiseerde versie ;

https://www.vlaanderen.be/eenmalige-investeringspremie-van-de-netbeheerder-voor-zonnepanelen-vanaf-2021

Link voor het aanmelden van uw installatie ;

https://mijnpostcode.fluvius.be/?lang=nl&applicatie=lokale-productie-melden

Link voor het aanvragen van uw Subsidie ;

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-zonnepanelen