Voorwaarden

 • De premie kan aangevraagd worden door natuurlijke personen en andere rechtspersonen (organisaties, vennootschappen, ….).

 • De premie geldt enkel voor gebouwen

  - die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius uiterlijk op 31-12-2013

  - of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte op tijd werd ingediend. Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 jaar geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw vóór 2014 was aangesloten op het distributienet.

 • Deze premie is er voor nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA. De uitbreiding van een bestaande installatie komt niet in aanmerking.

 • De nieuwe zonnepanelen moeten door een REScert gecertificeert installateur geplaatst worden. Onze REScert nummer is 03707

 • De zonnepanelen moeten worden geplaatst op een dak van een gebouw. Als het een verwarmd gebouw is, dan moet het dak ook geïsoleerd zijn (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W).

 • De zonnepanelen mogen gedurende een periode van minstens 15 jaar na indienstname niet worden verplaatst naar een ander perceel.

 • De zonnepanelen mogen niet worden uitgebreid met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van dit recht.

 • De premie loopt vanaf 1 januari 2021 tot eind 2024. De datum van indienstname (datum van AREI-keuring) van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.

 • De premie kan enkel worden toegekend:
  - als achter het aansluitingspunt nog geen zonnepanelen in dienst zijn of waren (met uitzondering van het geval van een eigendomsoverdracht waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie werd verwijderd)

  - als de geplaatste zonnepanelen uiterlijk 3 maanden na de indienstname (datum AREI-keuring) bij de netbeheerder aangemeld zijn. Op het moment van aanmelding zullen een aantal bijkomende vragen gesteld worden zodat er geen afzonderlijke premieaanvraag moet ingediend worden.

  - nadat er een digitale meter is geplaatst. Dat moet gebeuren binnen de 90 dagen na de aanmelding van een nieuwe PV-installatie (Energiebesluit van 19 november 2010).